Nyhetsbrev  

Mars 2009

Kjære Venner!  

Dette har vært det travleste halve året i Kenya så langt.  Etter konsertene i september dro Jonny rett etter tilbake til Kenya, hvor en 12 dagers safari med en gruppe fra Randaberg & omegn sto på programmet.  Så har vi også fulgt opp byggesaken(e) og fått tre nye barn i familien. 

Vi nevnte i forrige nyhetsbrev at familien vår (barnehjemmet) gjennomgår en endring.  Gjennomsnittsalderen har etter hvert gått en god del ned, og vi koser oss over utviklingen… J  Sist fortalte vi om John og Richard, som var uten bakgrunn; navn, familie, hjemsted, stamme – ja alt om dem var ukjent.  De har tilpasset seg veldig bra, om enn noe forskjellig.  John ser ut til å være den som tilpasser seg hurtigst.  Han gjør det bra på skolen og er en aldeles fornøyelig liten gutt som bobler av livsglede. 

Richard, som kanskje har noe mer bagasje enn John og nok er et år yngre (altså Richard 5 og John 6? – men offisielt ble de 5 år gamle i desember begge to), er fortsatt en villstyring som har mer problemer på skolen og som forstår grenser mindre enn John.  Men vi er sikre på at Richard vil klare seg bra med tiden; tålmodighet er nok nøkkelordet…

I november kom Vincent til oss.  Han har egentlig vært en del en morgenprogrammet i Soweto – altså de som blir forberedt for offentlig skole, og er et klassisk eksempel på et barn som familien ikke ønsket.  I Soweto bodde han med grandtanten, som jevnlig slo ham halvt i hjel.  Da han kom til oss hadde han piskemerker (ja! piskemerker etter maasai-pisk!) over hele ryggen.  I Klubbhuset var han av de som ikke fungerte så bra, men altså av forståelige grunner.  Da han kom her var han ganske kontaktsøkende, og er nå en trygg gutt som har funnet hjemmet med stor H.  Han blir 9 år i juni, og går i første klasse.

Den 24.februar kom så Beth på 8 og Lucy på 9 år til oss.  Begge er barn av gatemødre.  Beth’s mor er i tillegg HIV-positiv, og har ikke anledning til å ta seg av henne.  Begge jentene kom fra et hjem som heter Rescue Dada.  Disse tar seg av barn av gatemødre, og begge kom til dette hjemmet i juni i fjor. 

Men hjemmet kan ikke ha jentene for lenge, og innen et år må de finne alternative løsninger for dem.  Vi ble dermed spurt om vi kunne ta et par av jentene, og det ble altså Beth og Lucy.  De var begge ganske skye i begynnelsen.  Forståelig kanskje med en bakgrunn på gata og noen måneder i et redningshjem.  Men etter hvert har de tødd opp, og vi ser fremgang nesten fra dag til dag.  De går i første klasse, og spesielt Beth gjør det rimelig bra.  Lucy har en del mer problemer skolemessig, men vi tror nok hun tar seg opp med tiden.  Bakgrunnen hennes er også noe mer komplisert enn Beth.  Hun bodde med moren på gata, og moren hennes er også født og oppvokst på gata.   

For å tjene til livets opphold solgte moren sniffelim til gatebarna, og tvang barna til å tigge.  Lucy kom opprinnelig til Rescue Dada i 2007, men moren kom for henne etter en stund ettersom de skulle i en begravelse på landsbygda.  Om dette var tilfelle vet vi vel ikke, men moren kom i alle fall ikke tilbake til Rescue Dada med Lucy.  I stedet måtte Lucy tigge på gata.  Hvis hun ikke brakte nok penger tilbake til moren om kvelden, ble hun kraftig jult opp.  I juni 2008 kom Lucy ved hjelp av en sosialarbeider i Rescue Dada tilbake til hjemmet der, og kom altså til oss i februar.  Der har ikke vært kontakt mellom jentene og mødrene disse månedene.  Nå håper vi at de kan få roet seg ned, føle seg trygge, og få en normal utvikling fremover.  Gode jenter!

Oktober ble som sagt en travel måned.  Først var det safarigruppen som kom.  Fullt referat kan dere lese på websidene våre: http://maishamema.org/ safari_2008_referat.htm.  Vi hadde en utrolig flott tur, og det blir ny tur høsten 2010.  Etter at safarigjestene var dratt hjem, kom en delegasjon fra Askøy Videregående Skole på besøk.  Fire elever og to lærere skulle bli kjent med Maisha Mema-barna i Klubbhuset og familien vår, og være med på utvidelsen av Klubbhuset i Soweto.  Det ble en kjempefin opplevelse for både oss og dem, og aldri har vel ”wazungu” (hvite folk) fått så mange tilskuere i Soweto der de sto nede i hullet for dropptoalettet og skuflet vann, murte vegger og ellers tok i et tak der det trengtes! 

Takk til dere på Askøy!  Vi legger nå siste hånd på utvidelsen, og har fått en fin bygning i to etasjer med klasserom nede og bibliotek og kontor oppe, nye toaletter og et lagerrom, og stor uteplass for volleyball, kurvball og andre leker.  Så er også sportsplasset ”buret inne”, slik at vi ikke vil miste baller over muren.  Det vil både redusere svinnet av baller til et minimum og spare oss for masse irritasjon over å stadig å kjøpe nye baller… J  I tillegg vil vi også renovere det gamle Klubbhuset.  Vi har lenge irritert oss over en del feil og mangler der som den forrige kontraktøren nok så han kunne spare på…  Og selv om Ric, amerikaneren som hjalp med å overse byggingen av Klubbhuset, mente at han var på høyden når det gjaldt bygging i Kenya, så var nok ikke dette tilfelle allikevel.  Vi lærer stadig i Kenya…  Nå får vi altså et enda bedre Klubbhus, men vi stopper ikke der.

I fjor kjøpte vi nemlig noen andre tomter ikke så langt fra Klubbhuset, og her skal vi sette opp et Klubbhus nummer to.  Da kan vi dele barneflokken slik at 6.klasse og nedover flytter over i det nye mens 7.klasse og oppover inkludert gymnas og college forblir i det ”gamle”.  Vi satser på å kunne begynne byggingen av det nye Klubbhuset så snart som  mulig etter at de formelle tingene er på plass.  Lokale myndigheter er klarert, mens vi nå venter på NEMA, som er en organisasjon som tar seg av rehabilitering av vassdragene. 

Siden tomtene er i nærheten av Ngong River, må vi vite hvor byggegrensen går.  Når det så gjelder den ”store” byggesaken, har vi nå endelig fått et gjennombrudd.  Den kommuneansatte som underskriver festekontraktene, har i brev til oss og Ministry of Lands skrevet at underskriften hennes på festepapirene til den tidligere ordføreren er forfalsket.  Hun har aldri underskrevet disse.  Så la tyven steke i sitt eget fett når dette kommer opp for retten!  Og retten er satt til 30.mars, så får vi se hva som skjer.  Og selv om vi har sagt det før, så håper vi på å få komme i gang med byggingen av barnehjemmet, gjestehuset osv. så snart som mulig :-)

Vi har forresten en ny gutt i familien, men vi vet ikke hvor lenge han vil være her.  Han har vært en av ”morgenbarna” i Klubbhuset, men vi merket allerede da vi tok bilder av ham at noe var galt.  Det var komplett umulig å få ham til å smile, og dette i seg selv kan jo selvsagt skyldes mange ting.  Men etter hvert oppdaget vi at han nok ikke hadde det så bra hjemme.  Den siste utviklingen var at moren stort sett holder seg i en bar, og at John – han blir 10 år i juli – og lillesøsteren på 4 (?) gjerne måtte vente utenfor huset i slummen til midnatt før moren kom hjem og låste opp.  Vi forsøker å få skikk på moren, slik at hun kan gjenforenes med sønnen.  Han er uansett en del av Klubbhusprogrammet, og håpet er at moren kan bli stabil og ta seg av barna sine.

I februar sendte vi 23 barn på gymnaset – 7 på dagskole og resten på kostskole.  I tillegg hadde vi tre som begynte på college ettersom de ikke tilfredstilte kravene for gymnaset.  Og 7 elever fullførte gymnaset og venter på collegeplass.  Vi har faktisk nå rundet 100 barn som har gjennomført grunnskolen og over 30 som har fullført gymnaset!

Som vanlig tok vi inn en gruppe barn for morgenprogrammet i Klubbhuset i januar.  Og i år har vi nok slått alle rekorder når det gjelder å få de ”rette” barna inn, ettersom de alle er fra meget fattige familier og mange av dem har til dels skrekkelige historier bak seg.  Vi har alltid hatt en politikk som tilsier at vi tar de fattigste av de fattigste – og da mener vi ikke i den betydning som flere andre organisasjoner opererer med – men de virkelig fattige.  Etter hvert ser vi disse barna blomstre.  Mange av dem har selvsagt vanskeligheter med å lære, men sakte men sikkert ser vi at de utvikler seg.  Aktivitetene vi har bygger selvbilde, og fra å være forsakte, skitne og med til dels dårlige manerer, endrer de seg over tid til å få et godt selvbilde.  De utvikler en sans for å være rene og pene i tøyet, og de blir høflige.  Det er en god belønning for oss!  Og forhåpentligvis noe som vil følge dem hele livet.  For det er læring for livet vi driver med.  At vi ikke lykkes med alle, er en del av det å være menneske.  Ikke alle lar seg forandre, og noen av dem har dessverre kommet for langt i negativ retning til at vi klarer å hanke dem inn.  Men de siste er heldigvis få.  Takk til dere alle for at dere er med og gir et Bedre Liv til barn i Kenya!  

Vi får i slutten av uka besøk av Terje Todnem med klassen sin fra Solborg Folkehøgskole i Stavanger.  Vi setter stor pris på kontakten vi har med Solborg!  Og i april følger altså møtemåneden igjen.  Fred og Jonny er klar for gudstjenester, bedehusmøter, skolebesøk – mange på Askøy! J – og blant annet basar for Maisha Mema i Voksen menighet i Oslo (en ny kontakt gjennom en fadder!) og et møte i Nanset kirke i Larvik.  Vi håper på stor oppslutning om møtene!

Stavanger, 15.mars 2009

 Beste hilsener fra Jonny og Marianne Haldimann Mydland

 

Søndag 29.mars: Klepp Frikyrkje 20:00

Tirsdag 31.mars: Besøk i Lions-klubben, Ågesentunet i Stavanger 19:30

Onsdag 1.april: Håland bedehus 19:00

Palmesøndag 5.april: Riska kirke, Hommersåk 11:00

Påskedag, søndag 12.april: Bekkefaret kirke 11:00

Torsdag 16.april: Besøk i Vasshus Gardsbarnehage, Klepp 09:30

Søndag 19.april: Erdal kirke, Askøy 11:00

Mandag – Onsdag 20.-22.april: Besøk på Askøy-skolene

Torsdag 23.april: Nanset kirke, Larvik 19:00

Fredag 23.april: Besøk på Frikirkens Hovedkontor, Oslo 11:00

Lørdag 25.april: Basar/arrangement i Voksen kirke, Oslo

Søndag 26.april: Bærum Frikirke, Stabæk 11:00

Mandag 27.april: Blåkorssalen, Stavanger 19:00

Onsdag 28..april: Vonheim bedehus, Røyneberg 19:30

 

Vi håper så mange som mulig kommer! – gjør det kjent!

 

Tilbake til "På Norsk"

Home

Top of Page