Nyhetsbrev  

Oktober 2004

Kjære venner!  

Når Jonny skriver dette nyhetsbrevet, er han tilbake i Kenya etter to måneder i Norge og USA.  Marianne ble igjen i Kenya, ettersom det er vanskelig for oss å reise fra barna begge på én gang.  Jonny liker dessuten å reise, og har også et nettverk i Norge å ta vare på.  Ett av slagordene våre er at ”Vi tror på nære relasjoner”, og vi tror at Jonnys reising er vel anvendt tid – selv om vi ikke liker å være lenge borte fra hverandre… 

Jonnys tur til USA var først og fremst ment å være en døråpner for videre samarbeid med noen kirker der.  Som dere kanskje husker, fikk Maisha Mema i august i fjor besøk av en gruppe på 6 personer fra Salem Baptist Church i Virginia. Denne gruppen hadde virkelig en fin kontakt både med barna og arbeidere våre, og vi har holdt kontakten siden.  Jonny var derfor glad for at fikk anledning til å besøke dem og menigheten deres.  I juli dette året hadde vi også besøk av en stor gruppe av hovedsakelig tenåringer fra Columbia, Tennessee.  De var mest i Soweto, og gjorde et godt inntrykk på barna og arbeiderne der.  Jonny fikk også anledning til å besøke denne kirken mens han var i USA, og fortalte og viste lysbilder om arbeidet vårt i Nairobi.  De to andre kirkene han besøkte, var Calvary Baptist Church i Jackson, Tennessee, der en ungdomsgruppe nå støtter ett av barna i familien vår, og Countryside Community Church i Lebanon, Ohio, hjemmemenigheten til Ric og Jane. Det var også veldig fint å være sammen med Ric og Jane i USA, reise til forskjellige steder i det østlige USA med dem – inkludert Washington – og løse verdensproblemer med Ric gjennom lange kjøretimer.  På grunn av byggeplanene våre er det tvilsomt om Jonny kan reise tilbake til USA allerede neste år, men vi holder definitivt kontakten med folk og menigheter i USA.

Vi skjuler heller ikke at byggeprosjektet har tatt mye tid til å tenke, klø seg i hodet og delvis bekymre seg.  Men nå har vi i alle fall en mer bestemt dato for grunnsteinsnedleggelsen.  Ric måtte ta en ryggoperasjon i USA.  Den var vellykket, men han trenger en del tid til å trene seg opp igjen.  Han og Jane vil dessuten delta på et par seminarer i november og i midten av januar, og kommer så tilbake til Kenya mot slutten av januar.  Vi ser derfor fram mot det første spadetaket i begynnelsen av februar.  Og vi har allerede byggeløyve!  Dere får tenke på oss fremover!

La oss gi dere et par glimt fra dagliglivet i Kenya.  Som dere sikkert vet, er alle barna i programmet vårt (for tiden ca 155 barn) dekket medisinsk.  Dette er en del av ”sponsorpakken” enten du støtter et barn i familien vår i Doonholm, ett av Klubbhusbarna i Soweto eller et annet barn i programmet.  I Soweto samarbeider vi med en god klinikk hvor oversøsteren har vært meget hjelpsom.  Nylig delte hun noen tall fra arbeidet i slummen med oss.

Skremmende tall!  Av alle som blir testet for HIV på klinikken, er 25 prosent positive.  Og når vi vet at ganske mange aldri vil komme for HIV-test, så er dette et meget høyt tall.  Vi vet også at flere mødre av barn i programmet vårt er HIV-positive, og noen har også utviklet AIDS.  Vi spør oss ofte hva vi gjør med barna når disse mødrene dør.  Derfor trenger vi så sårt senteret vårt! 

”Alle kan få AIDS – Menn kan forhindre [spredningen av] HIV/AIDS”

Men vi vet også at kunnskap er én av faktorene som kan få folk til å styre unna risikoatferd.  Vi prøver derfor å arrangere seminarer med mødrene i Klubbhuset.  Her diskuterer vi alt fra hygiene, HIV/AIDS, hvordan oppdra barna (dette er et stort problem for mange av mødrene!), hvordan hjelpe og oppmuntre barna med hjemmelekser, moralske og sosiale emner.  Noen av mødrene som vi arbeider med har aldri gått på skole.  For noen måneder siden spurte Kwame mødrene om de var interessert i å lære å lese og skrive.  Fem mødre går nå regelmessig tre ganger i uken i Klubbhuset for å lære.  Men ofte ser vi dessverre i mange av mødrene kun apati.  Mange har ingen motivasjon, ingen ambisjoner annet enn å overleve.  Vi forstår at folk i slummen kjemper for å overleve, men da er det også godt å se disse få mødrene som forsøker å få det litt bedre i livet gjennom å tilegne seg kunnskap.  Det er utrolig bra å se at disse mødrene faktisk vil lære!

Sharon Khasandi har bodd med oss nå i over tre år.  Moren hennes døde for omtrent 3 ½ år siden mens faren fortsatt bor i Soweto-slummen.  Selv om han altså bor veldig nær oss, besøker han omtrent aldri datteren sin.  Dette året har han vært én gang og besøkt henne, men kun for noen minutter.  Sharon, syv år gammel, avslutter i disse dager første klasse.  Og hun liker å lære!  En tid tilbake skrev hun et lite brev til oss: ”Kjære Marianne og Jonny.  Jeg ønsker min mor Marianne og min far Jonny en fin dag.  Jeg er glad i deg Marianne og jeg er glad i deg Jonny.  Jeg skulle bare ønske at faren min [i Soweto] var en god far og jeg håper han stopper å drikke slik at han ikke vil dø.  Fra Sharon K.”  Hvilken forskjell kjærlighet og omsorg kan gjøre!

Tre av barna våre i familien satt Kenya Certificate of Primary Education (KCPE) – grunnskoleeksamen nettopp.  Det gjelder Caroline Njeri  -”Caro”, Beth Wanja  -”Jaja” og Juma Mbukan.  Vi tror ikke noen av dem skal ha problemer med å klare kravet vårt på minst 275 poeng av 500 mulige for å gå videre på gymnaset.  De vil nok derfor alle gå på kostskole-gymnas fra februar.  I tillegg satt én av jentene våre Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) – videregående eksamen.  Vi får ikke vite resultatene fra KCPE før i slutten av desember, og må vente helt til mars for å få vite Dianas resultat.  Rapport følger i neste nyhetsbrev!

Vi vil til slutt få fortelle en liten historie som gjorde veldig sterkt inntrykk på oss.  Som dere vet, så betrakter vi de barna vi bor sammen med som om de var våre egne.  Men også til en god del av barna i Soweto har vi sterke bånd.  Barna der kommer fra skolen til Klubbhuset på ettermiddagen.  Mens Jonny var i USA, kom en av jentene fra Soweto – Ruth Mumbi – ikke til Klubbhuset etter skoletid. Dette var en mandag.  Nå kunne det jo være mange forklaringer på dette, men vi har rutiner på å følge opp for å se hva som har skjedd.  Hun kom heller ikke hjem om kvelden.  Og ikke på skolen neste dag.  Nå begynte panikken å spre seg.  Hva hadde skjedd?

Tirsdag fikk Jonny vite det i USA, og fortalte det til Ric og Jane.  Ric begynte straks å felle tårer.  Han har hatt et spesielt forhold til Ruth, og dette gikk innpå ham.  Jonny tenkte på at han har fulgt Ruth siden 1998.  Da var hun bare 5 år gammel, nå er hun 11.  De verste scenarioer fór gjennom hodet til Jonny, noen av dem unevnelige.  Ting skjer i Kenya.  Jenter forsvinner. 

Så på torsdag, etter 3 dager, kommer Ruth tilbake til Soweto.  Hun hadde reist til noen slektninger rett utenfor Nairobi.  De andre barna forteller oss at hun gjorde dette for at vi skulle ta henne inn i familien i Doonholm.  Følelsesmessig kunne vi ha latt henne bli en del av familien på flekken, men vi er nødt til å være meget selektive.  Ruth har en mor, og hun har søsken rundt seg.  Riktignok faller mye husarbeid og barnepass på Ruth og hennes eldre søster Mary, men faktum består: Hun har et noenlunde trygt sted å bo. 

Vi måtte snakke med moren, med Ruth, og med de andre i Klubbhuset om at dette ikke er måten å gjøre ting på.  Men det viktigste var at Ruth var kommet tilbake i god behold.  Det ble glede i Nairobi, og glede i USA.  Og dere på Klepp som er faddere for Ruth, er jeg sikker på deler den gleden.  Vi har ingen å miste!

Nairobi, 26. november 2004

Beste hilsener fra Jonny og Marianne Haldimann Mydland

Tilbake til "På Norsk"

Home

Top of Page