Nyhetsbrev  

Juni 2003

Kjære faddere, venner og støtte­spillere!  

En god del av dere møtte Jonny i løpet av april og mai da han var hjemme i Norge, men allikevel kan det kanskje være kjekt å få et nyhetsbrev før sommerferien i Norge?  Det er vel ingen overdrivelse å si at Jonny hadde det svært travelt i Norge, både mens George og Barak var der og de ca tre ukene alene etterpå.  Vi fikk truffet mange faddere, venner og støttespillere, og ellers utrettet ganske mye i løpet av disse to månedene.

Møtemåneden vi hadde, var svært vellykket.  Vi hadde fine gudstjenester i Bekkefaret kirke i Stavanger, Riska kirke i Sandnes, Klepp Frikirke og Bærum Frikirke.  Og ikke til forkleinelse for noen, må vi få fremheve guds­tjenesten i Bekkefaret kirke.  Korall fra Randaberg, et kor på rundt 30 personer, satte en ekstra spiss på guds­tjenesten med skikkelig bra sang.  La oss også nevne det fine samspillet mellom koret, Barak og Jonny som sang, George som ble intervjuet, presten Odd Offerdal som ledet det hele og også hadde en utrolig fin dåps­ handling, og meg som talte.  Den søndagen stemte alt!  Korall var også med oss på møtet i Ljosheim bedehus i Sola.  Takk skal dere ha!  ha!  Vi sitter igjen med fine inntrykk fra alle møtene vi hadde, og gleder oss til å komme igjen neste år!  Det andre desiderte høydepunktet vi hadde, var besøket på Florvåg skole på Askøy mens de hadde aktivitetsdag til inntekt for Maisha

Jack, nygift fra Finnøy i Ryfylke og én av lederne i Maisha Mema, sammen med Kennedy (blir 12 i september) – ett av barna i Maisha Mema som nyter godt av Erdal og Florvåg skolers innsamling!

Mema.  Det er vel vanskelig å beskrive følelsene når vi ser alle disse barna løpe, avholde loppemarked og andre aktiviteter for at barn i Kenya skal få skolegang, mat, klær og håp i tilværelsen.  Definitivt klump i halsen, og utrolig fint å få være med dere, både elever og lærere

som støtter opp om dette!  Erdal skole skal ha sin aktivitetsdag 12.juni.  Takk til dere også på forhånd!  George, gutten vår som vi hadde med oss, gjorde inntrykk på alle han møtte.  Med bakgrunn fra gata og nå med et klart mål i livet, er det vanskelig å forholde seg uberørt til det han forteller.  At han samtidig er den desidert mest hjelpsomme og høflige gutten vi har, utfyller jo bildet.  Erdal kirke og Florvåg skoles gymnastikksal var for øvrig gjenstand for en ganske unik 'happening' – nemlig at norske barn (Lysglimt barnegospel og et kombinert skolekor) kunne synge sammen med 'slumkoret' vårt i Soweto (på video).  Kanskje mer enn noe annet fikk dette symbolisere kontakten mellom Nairobi og Askøy.  Takk også til alle dere andre i bedehus, kirker og andre plasser vi besøkte.  Dere gjorde Norges-oppholdet for George, Barak og Jonny uforglemmelig!

Vi har også lyst til å dele litt av hverdagen for et par av arbeiderne våre med dere.  Det gjelder for det første Fredrick Oguttu – helst kalt Fred.  Han studerer til å bli arkitekt, og er snart ferdig på Kenya Polytechnic.  Mens skolen pågår er han deltidsarbeider hos oss (dvs 9 måneder i året), men får samtidig nok til å klare skoleutgifter og levekostnader (men han må snu på hver Shilling!), og 3 måneder er han fulltid hos oss.  Han hjelper noen av barna våre i Doonholm med lekser, men er ellers tilknyttet Soweto-slummen.  I tillegg til aktiviteter i Klubbhuset der, har han hovedansvaret for U12 og U14 fotball-lagene våre for gutter (vi har i tillegg et småguttelag som Julius har ansvaret for, og to jentelag som Kwame tar seg av).  I mai-rapporten skriver Fred et kapittel vi virkelig ønsker å dele med dere.  Han skriver: «Fotball-lagene er min glede, min frustrasjon, min oppmuntring og min fritid.  Guttene møter mange utfordringer, fra svake familiebånd til det å spille fotball uten fotballsko [vi har hatt noen skader…].  De er ofte sultne på grunn av fattige hjemmeforhold, men de reiser seg allikevel!  De er gjenstand for mine bønner, mine gode ønsker, ja, jeg vet ikke helt hva jeg ville gjort uten disse 24 sjelene – livet er sannelig et mysterium!  Jeg

Fred, with football and architectural drawings.  The job has become a lifestyle.  It is hard to find such coworkers!

hadde aldri trodd at jeg ville bli en del av en stor gruppe ettersom jeg alltid har vært en svært selvstendig person.  Når jeg tenker på fremtiden, så dukker disse guttene nesten alltid opp i tankene mine.  De er blitt så til de grader en del av mitt liv».

En annen av arbeiderne våre, Florence Mkala, har god kontakt med en del av mødrene til barna våre i Soweto.  I april og mai rapportene kan vi bl.a. lese 4.april: «Jeg besøkte Mama A. (mor til A.) sammen med 4 andre mødre.  Vi oppmuntret henne og ba for henne».  Mandag 7.april: «Jeg besøkte Mama A.  Hun er syk av HIV/AIDS og ganske svak».  Tirsdag 6.mai: «Jeg besøkte Mama A. som viste meg dokumentene der det slås fast at hun er HIV positiv.  Jeg oppmuntret henne, og fra denne dag ble hun min venn».  Mandag 12.mai «Jeg besøkte Mama A., og oppmuntret henne til å se at hun kunne akseptere situasjonen sin og gjøre det beste ut av den.  Hun har blitt bedre».  Tirsdag 13.mai: «Jeg besøkte Mama A. tidlig om morgenen.  Hun har kommet seg veldig, og ser ut til å ha akseptert situasjonen».  Onsdag 14.mai: «Jeg besøkte Mama A.  Hun har nå råd til et smil…».  Tirsdag 20.mai: «Jeg besøkte Mama A.  Hun fortalte meg at legen [i slummen] hadde gitt henne et brev slik at hun kunne komme under behandling på Kenyatta National Hospital».  Jeg vet ikke hvor mye av hverdagen vår som har kommet til syne i nyhetsbrevene, eller til og med for de som har besøkt oss.  Men vi vektlegger nære relasjoner.  Da kommer også de triste tingene mer til syne.  Som for eksempel ett av barna våre i Soweto som nylig opplevde brutalt å bli rykket opp fra skolegang og vennskap i Klubbhuset.

Virginia, som nettopp fylte 15 år, bodde med tanten i Soweto-slummen i Nairobi noen år.  Tanten behandlet henne imidlertid mye mer som en hushjelp enn som en niese.  Hun har bare gutter selv, og dermed falt det på Virginia å gjøre alt husarbeidet.  I fjor (2002) var det meningen at Virginia skulle reise opp på landsbygda for å bli omskåret.  Vi fikk heldigvis forhindret dette.  Gjennom samtaler med tanten forklarte vi henne at denne praksisen er fordømt av regjeringen i Kenya, at den også innebærer en ikke liten helserisiko for jentene, gir fysiske arr som selvsagt er umulige å hele, og at mange jenter får psykiske problemer. Virginia kom formelt inn i Maisha Mema programmet i januar 2003 etter å ha kommet til Klubbhuset en tid, og gikk fra samme tid i 5.klasse på Bethlehem Primary School i Soweto i Nairobi.  I mai i år kom bestemoren for å hente Virginia opp på landsbygda for å forbli der.  Alle forsøk på å snakke fornuft med henne og tanten strandet.  Virgina gråt sine bitre tårer, og vekk var hun.  I midten av juni reiser Florence Kibicho, sosialarbeideren vår, og Julius Kinoti som jobber i Klubbhuset vårt i Soweto, opp på landsbygda i Embu for å se hvordan det går med Virginia.  Trusselen med omskjæring er fortsatt overhengende.  Vi har med brev fra barnevernskontakten i Embakasi division (hvor vi tilhører) til barnevernskontakten i Embu.  Så får vi se hvordan det går.  Men vondt er det, ikke minst for arbeiderne våre i Soweto som blir meget knyttet til disse barna.  Samtidig føler vi at vi må fokusere på det enkelte barn, og ikke gå for de store mengdene av barn med liten eller ingen oppfølging som enkelte andre organisasjoner…  [nedenfor er sangen som Julius skrev etter denne opplevelsen!]

Teach me, not to hold a weapon, but a pen

Teach me, not through fighting, but through books

I am a child in need of love

Stand for the rights of children

Be strong, children, be strong

also when they don’t care about our rights!

Som dere sikkert har fått med dere, er det store byggeplaner på gang.  Vi trenger virkelig et skikkelig senter der arbeidet vårt kan bli skikkelig koordinert, samtidig som vi sikrer barna våre et trygt sted å bo.  Jonny kommer hjem til Norge igjen i august/september, og denne perioden er viet byggesaken.  Vi har allerede ca 1/3 av det beløpet vi trenger for et første byggetrinn.  Vi må sette opp to hus, der alle de nå 24 barna + Marianne og meg skal bo.  Videre må vi sette opp mur rundt hele eiendommen.  Denne muren blir ca 250 meter lang for å rekke rundt den ene eiendommen på 4 mål (vi har også en nabotomt på 4 mål), og ca 3 meter høy.  Vannforsyningen i Nairobi er mildest talt upålitelig, slik at vi også må bore brønn og legge opp vannrør.  Til og med kloakken er upålitelig, slik at vi heller satser på å grave ned septiktanker.  Videre må tomten opparbeides pent, og noe utstyr innkjøpes.  Dere får tenke på oss!

Altså: Ha en god sommer, ta vare på dere selv, og send gjerne noen tanker til oss og barna her i Kenya!

Nairobi, 10.juni 2003

Beste hilsener fra Jonny og Marianne Haldimann Mydland

Tilbake til "På Norsk"

Home

Top of Page