Nyhetsbrev  

November 2001

Kjære faddere, venner og støttespillere!

Jeg er klar over at det er lenge siden dere har fått et nyhetsbrev, men nå kommer i alle fall et julebrev.  Akkurat mens jeg skriver, har 5 av barna våre begynt på avsluttende eksamen på ungdomsskolen (Sarah, David, Chalo, Macharia og Swale), eksamener som vil avgjøre hvor godt gymnas de kommer på.  Uten å si for mye, har vi nok best forhåpninger til Chalo, som har gjort det meget bra til nå.  Dere skal nok bli orientert om hva som skjer etter hvert.  Og så har vi også en som nesten er ferdig med avsluttende eksamen på gymnaset, nemlig Odengo.  Han reiser til Uganda rundt nyttår for 3 måneder, og skal jobbe sammen med Ian Wardle, en engelskmann som jobber med ungdom i Kampala i samarbeid med Kampala Baptist Church, og som også er

én av samarbeids- partnerne våre i Øst-Afrika.  Odengo kommer så tilbake til Nairobi etter at resultatene fra eksamenen blir kjent i mars eller april.  Deretter blir det ett eller annet college på ham.  Forresten skal også David, Chalo og Macharia være en drøy måned i Kampala, og jobbe sammen med Ian.  Men det blir fra rett etter eksamenene og til slutten av desember.  David og Macharia har aldri vært utenfor Kenya, så dette blir nok  en god erfaring for dem.  Avtalen er at vi betaler reisen, så tar Ian seg av oppholdsutgiftene.
 

Jeg går ut fra at dere husker historien om den lille jenta som ble forsøkt voldtatt av en nabo?  Vel, problemene hennes stoppet ikke med det.  Ikke lenge etter døde nemlig moren hennes.  Faren, som stort sett er borte hele dagen på søken etter arbeid, var selvsagt ikke i stand til å ta seg av henne, og hun ble satt bort til en nabodame om dagen.  Men denne damen er ikke i stand til en gang å ta vare på sitt eget barn (husker dere gutten som hadde brokk?…).  Sharon var derfor ganske mye for seg selv om ettermiddagene og kveldene, selv om hun på formiddagen opp til rundt 13:00 var fast i Klubbhuset vårt.  Vi anså faren for at hun kunne komme ut for noe såpass stor at vi bestemte oss for å ta henne inn hos oss i Doonholm.  Og dette har gått over all forventing.  Hun er veldig sosial, fikk en storesøster i Caro (Doris' mellomste søster) som tar seg av henne, og har erklært at hun ikke vil tilbake til "den støvete plassen uten elektrisitet" (…).  I januar vil hun begynne i en menighetsbarnehage (hun fyller 5 år i februar), og etter den korte måneden hun har vært hos oss å dømme, tror vi det vil gå bra med henne. 

Byggesaken er fortsatt en hodepine for oss.  Det beste ville selvsagt være at en eller annen kom til oss og sa: "Her er én million for byggesaken! Vær så god!", men så enkelt er det nok dessverre ikke.  Samtidig ville det vært så bra å slippe gjeld på bygninger, slik at vi kunne konsentrere oss mer om oppgavene i slummen.  Vi betaler ganske mye i husleie som det er nå, men hadde i utgangspunktet håpet at denne ikke bare ble erstattet av renter og avdrag.  Vi håper og ber derfor fortsatt om at noe kan dukke opp.  Oppfordringen til dere alle blir dermed å tipse oss om alle muligheter vi kan prøve for å skaffe penger til dette.  Vi håper og tror at det er mulig å reise beløpet vi trenger for å sikre familien vår et trygt sted å bo!

For dere som har internett-tilgang, vil jeg anbefale å sjekke Strømmestiftelsens sider.  Der finnes en meget bra artikkel kalt "Du er min bror fra en annen mor", skrevet av Pål Albro.  Jeg kunne sitere mye fra denne, men Endres kommentar etter å ha sett arbeidet vårt i slummen og bodd sammen med familien vår i Doonholm, synes jeg oppsummerer ganske mye: "Disse barna klamrer seg til halmstrået, men jeg har jo fått en hel åker"!!

Julenissen har en tendens til å bare besøke barn i rike land. Han er aldeles ukjent for barna i slummen… Men så trenger kanskje den vestlige julefeiringen en smule revisjon også…

Jeg må også få nevne - og dette til ingen forkleinelse for alle dere andre - noen gaver som kanskje gjør oss litt mer rørt enn vanlig. En av våre mest trofaste støttespillere, Magnhild Bendiksen i Frie Evangeliske Forsamling i Stavanger, døde i vår. Familien bestemte at gavene i begravelsen skulle gå til arbeidet vårt. Vi er dypt takknemlige, og sender enda en gang vår takk til familien.

Vi har også mye besøk for tiden.  For ikke lenge siden var Pernille Berg fra Oslo her for noen måneder.  Jeg håper hun tilgir meg at jeg siterer en setning fra gjesteboken vår.  Oppholdet hennes oppsummerte hun nemlig slik: "Aldri har jeg gitt så lite, og fått så mye igjen" (…).  Deretter kom Eva Hustoft fra Kragerø for en 3-måneders periode, og senere Cornelia fra Bern, også for en 3-måneders periode.  Og for noen dager siden kom Mathias fra Bern for en 2-måneders periode.  De tre sistnevnte er alle her for øyeblikket, så huset er fullt!  Nå venter vi på Sarah fra England i januar, og Birgitte Hemdorff fra Stavanger, også i januar.  Vi setter pris på besøk, som dere forstår!  Men vi hadde virkelig også trengt et gjestehus i tillegg til husene for familien!  Dette får kanskje bli neste byggeprosjekt…

Til slutt vil jeg enda en gang få takke for alle bidrag - enten det er til arbeidet eller til meg.  Vi trenger all den støtte vi kan få, og dere som allerede kjenner prosjektet, er de beste ambassadører for oss!  Fortell gjerne venner og kjente om hva vi gjør i Nairobi! - vi sender mer enn gjerne informasjon til de adresser dere gir oss!

 

 

Vi ønsker dere alle en god og fredfyllt jul, og et godt nytt år!

Nairobi, 20.november 20001

Med vennlig hilsen Jonny

 

 

Støttekontoer
Arbeidet: 6351.11.41593
Personlig: 8380.14.14403
Adresse: Jonny Mydland,
Gulaksveien 2, leil.166, 4019 Stavanger

Tilbake til "På Norsk"

Top of Page