Artikler 2007 -  

Vi har samlet en del artikler om Maisha Mema som har stått i aviser, menighetsblad etc.  Nyeste artikkel først (og ikke alltid like kronologisk nedover...).  Klikk på miniatyrbildet, så får du et større bilde med lesbar tekst (og her kan du igjen klikke på bildet for å forstørre det).  Spesielt avisartiklene er vanskelige å gjengi i originalt format, så her får dere ha oss unnskyldt litt klipping og liming...  Vi vet at der finnes flere artikler som omhandler Maisha Mema.  Hvis noen av dere har tilgang til disse, er vi takknemlige for en kopi!

 

Artikler 2004 - 2006 finner du her

Artikler 2000 - 2003 finner du her

 

   

Artikkel i Bekkefaret kirkes sommernummer 2009. 

Det er Marta Hammersland som har skrevet denne artikkelen.  Hun har fulgt prosjektet vårt i mange år, og har selv prosjekter i Kenya, bl.a. i Kuwinda-slummen.

 

Artikkel i International Police Association's norske medlemsblad i 2009. 

En meget god artikkel om Solborg-elevenes tur til Kenya i mars/april 2009.

Artikkelen finner du her.

 

Artikkel i Stavanger Aftenblad, 23.september 2008. 

Når tips kommer fra de rette folkene, går det an å komme inn i avisen...

 

Artikkel i Budbæreren, organ for Frikirken, 24.august 2008. 

Hovedofferet på Frikirkens stevne Visjon 08 i Stavern gikk denne gangen til Maisha Mema.  Les og finn ut hva dette resulterte i!

 

Artikkel i Budbæreren, organ for Frikirken, 7.oktober 2007. 

Budbæreren har en spalte der de spør folk i Frikirken diverse spørsmål.  Jonny er såkalt kontaktmisjonær i Frikirken, og fikk dermed sjansen til å svare på noen spørsmål.

 

Artikkel i Blåkorset, medlemsblad for blåkorsforeningene på Vestlandet, Høsten 2007. 

 

 

Artikkel i Bekkefaret Menighetsblad, Stavanger, Høsten 2007. 

Jonny begynte etter konfirmasjon i Bekkefaret kirke, der han ble aktivt med i forskjellig arbeid.  Fra begynnelsen var det én person som skilte seg ut og som ble Jonny's åndelige far; Knut Bjørgen.  Med sitt milde og ydmyke vesen fikk han gjort mye mer for barn og ungdom i kirken enn hans stilling som menighetssekretær skulle tilsi.  Knut, du vil alltid ha en spesiell plass i Jonny's hjerte!

En annen person som er nevnt i artikkelen, er vaktmesteren gjennom mange år, Ingolf Figved.  Også ham hadde Jonny et spesielt godt forhold til.  Dessverre døde Ingolf for et par år siden, godt oppi 80-årene.  Også Ingolf hadde et godt og ydmykt vesen som vant ham mange venner blant barn og ungdom i menigheten.  Hvis der er Internett i Himmelen og du sjekker sidene våre, så takk til deg også Ingolf!

 

Artikkel i Bekkefaret Menighetsblad, Stavanger, Sommeren 2007. 

Vi fikk våren 2007 fornyet godkjenning som barnehjem i Kenya gjennom Barnedepartementet, og artikkelen omhandler blant annet dette.  Bekkefaret Menighet i Stavanger er for øvrig sammen med Riska menighet i Hommersåk i Sandnes av de faste plassene som Maisha Mema besøker hver april.  Vi setter stor pris på denne kontakten!

 

Artikkel i Askøyværingen, 30.mars 2007.

Foranledningen var at to studenter fra Askøy Videregående Skole, Lise Vindenes og Helene Fluge, besøkte oss i Nairobi sammen med elevinspektør Aase Skou Hermansen.  Askøy Videregående er en av fire skoler på Askøy som har Maisha Mema som solidaritetsprosjekt.  Hjertelig takk til dere alle!

 

Artikkel i Ryfylke, Sauda, 24.april 2007. 

Jonny jobbet i årene 1991 - 1997 som Kretssekretær i Blå Kors Stavanger Krets, og hadde da Sauda som sin nordligste utpost.  Fred og Jonny besøkte Sauda i april 2007 og hadde møte på bedehuset og gudstjeneste i kirken sammen med kapellanen.  Signy Christensen, forfatter av artikkelen, har vært aktiv i Sauda Blå Kors og har holdt kontakten med Jonny siden 90-tallet.  Det var for øvrig Målfrid Årtun, tidligere formann i Sauda Blå Kors, og mannen hennes Sverre som huset Fred og Jonny.  Hjertelig takk for at vi fikk komme til Sauda - og vi kommer gjerne igjen!

[Barna på bildet er alle bosatt i Maisha Mema familien i Nairobi]

 

 

Home

Top of Page